College Board facebook twitter youtube

Тимот кој мисли на вашата иднина гимназија Алгоритам

Contact

Maja Levkovska, Advanced Placement Coordinator & Social Studies Curriculum Coordinator  389(0)2 3116750 majal@algoritam.mk

College Board

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ИНВЕСТИЦИЈА ВО ИДНИНАТА

AP poster-1

AP poster-2

AP poster-3


AP COURSES

АП Програмата во Гимназија АЛГОРИТАМ им овозможува на учениците да изучуваат курсеви од напредно ниво и за истиите да полагаат испит кој е меѓународно признат од универзитетите ширум светот.

Успешното завршување на АП курсевите и високата оценка на АП испитот им нуди на учениците можност уште за време на своите средношколски денови да стекнат семестрален кредит и / или напредно рангирање на универзитетот на кој ќе конкурираат. АП Програмата содржи 35 предметни курса, изборот е според личниот интерес на ученикот.

АР програмата во АЛГОРИТАМ ја отсликува во целост различноста на средношколската ученичка популација, ние работиме во согласност со College Board’s Equity Policy (College Board, 2002), и се водиме според начелото дека секој ученик заслужува да добие можност за учество во строгата и академски предизвикувачка наставна програма.


Правото за полагање е достапно за сите, вклучувајќи ги и средношколците кои самостојно ќе се подготвуваат.

Ние сме гимназија без ограничувања, но со цел – РАМНОПРАВЕН академски напредок за сите.


A quick guide to the College Board’s programs and services (PDF 1.5MB)

Find out if Advanced Placement is right for you. Visit exploreap.org
Find out if Advanced Placement is right for you. Visit exploreap.org.