Дозволено / Забрането facebook twitter youtube

Дозволено / Забрането

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

Дозволено / Забрането

На денот на оджување на тестот учениците мора да ги почитуваат следниве правила на дозволени и забранети нешта за внесување во просторијата за тестирање.

ДОЗВОЛЕНО ЗАБРАНЕТО
 • моливи
 • алармни часовници
 • гума
 • рачни електронски уреди ( мобилни телефони, MP3/4плеери, таблети)
 • дигитрон од одобрен вид
 • било каков уред со пристап до интернет
 
 • агломер, линијар, компас
 
 • речници и било какви книги
 
 • флаери, брошури и хартии од било каков вид
 
 • пенкала во боја и фломастери
 
 • слушалки, фото апарати, камери, уреди со кои може да се снима, копира
 
 • храна, грицки и чоколатца

За време на кратките паузи предвидени во текот на процесот на тестирање  учениците не смеат

 • да ја напуштат просторијата без дозвола
 • да го изнесат тестот надвор од просторијата
 • да го отвараат, разгледуваат или пополнуваат тест материјалот
 • да зборуваат на телефон
 • да се собираат во групи