Портфолио facebook twitter youtube Algoritam

Портфолио


Нашите проекти


 • Гимназија Алгоритам

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Гимназија Алгоритам

 • Детска компјутерска графика

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

 • Акредитирани Програми

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Ние нудиме акредитирани програми од министерството за образование и наука

 • Информатичко описменување

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ
 • Дигитални содржини

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Креирање на едноставни дигитални содржини за примена во наставата

 • Не Насилство

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Намалување на насилството и унапредување на безбедноста на училиштата

 • Математика

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Математика

 • Компјутерски курсеви

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Компјутерски курсеви

 • TOEFL iBT

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

 • Образование за Возрасни

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Образование за Возрасни

 • Е-тест

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Електронско Оценување & Тестирање

 • College Board

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Образованието е инвестиција во иднината

 • CISCO Академија

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Интернетот е насекаде, се е поврзано, мрежите се насекаде и затоа мора да сте квалификувани.

 • Microsoft MOS

  Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  Microsoft MOS

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Едуктивен Центар АЛГОРИТАМ

  My web solutions

  Our aim is simple - to provide affordable web design and development services for different devices.

 • Алгоритам

  Едукативниот центар АЛГОРИТАМ е приватна образовна институција која посветува особено внимание на обука на наставниците и, воопшто на доживотното и перманентно образование на сите поединци во општеството.

  Во интерес на граѓаните, едукативниот центар АЛГОРИТАМ го следи и се обидува да ја задоволи потребата на пазарот на трудот и да продуцира кадри соодветни на барањата на истиот. Истовремено, ги следи научните достигнувања во повеќе области, со цел сопствениот наставен кадар да ги прошири своите знаења и способноста истите да ги сподели со граѓаните.

 • Референтна листа

 • Едукативен центар АЛГОРИТАМ
 • Algoritam
  Партнерите на Едукативен центар АЛГОРИТАМ Партнери
 • Algoritam
 • Едукативен центар АЛГОРИТАМ