АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ facebook twitter youtube

НИЕ НУДИМЕ АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Algoritam

НИЕ НУДИМЕ АКРЕДИТИРАНИ ПРОГРАМИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

  1. ОСНОВНИ И НАПРЕДНИ ВЕШТИНИ ВО ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
  2. AUTOCAD – 2D И 3D ДИЗАЈНИРАЊЕЕЛЕКТРОНСКО ОЦЕНУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ
  3. ИЗУЧУВАЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ПОМОШ НА ИКТ ТЕХНОЛОГИЈА
  4. СОВРЕМЕНИ КРЕАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УЧЕЊЕ, ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ И МЕНАЏМЕНТ ВО УЧИЛНИЦА
  5. ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС: ПАТ КОН КРЕАТИВНО И ЕФЕКТИВНО УЧЕЊЕ
  6. РАЗВИВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ТИМОВИ И МЕНАЏМЕНТ НА ТИМСКАТА РАБОТА
  7. РАЗВИВАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ НА ЕФЕКТИВНА И ПОДДРЖУВАЧКА КОМУНИКАЦИЈА
  8. ЛИДЕРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ И МЕНАЏМЕНТ НА ЕФЕКТИВНИ ТИМОВИ
  9. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕ