Нашите услуги :Ние веруваме во квалитетот на услугите facebook twitter youtube

Гимназија Алгоритам

 • Промоција на здрава, демократска и креативна училишна средина, поттикнување на активноста и креативноста, користење интерактивни наставни методи и техники на оценување

Прочитај повеќе


Microsoft MOS

 • Microsoft Office Specialist (MOS) сертификатот е водечки ИТ сертификат за информации во светот. Повеќе од 1 милион MOS испити се полагаат секоја година во повеќе од 140 земји во светот.

Прочитај повеќе


College Board

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ИНВЕСТИЦИЈА ВО ИДНИНАТА
 • Програмите на College Board се многубројни и современи, а дел од нив ќе бидат достапни и во нашето училиште. Доколку сте заинтересирани за истражување погледнете ја следнава брошура и самојстојно запознајте се со можноста за успех

Прочитај повеќе

Курсеви за Компјутери

 • Во оваа време на компјутери неизбежно е учењето, само тоа е инвестиција што се враќа.
 • Учете најмногу што можете, учете компјутери!
 • Microsoft Windows, Microsoft Office

Прочитај повеќе


Образование за Возрасни

 • Монтер на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност
 • Продавач - демонстратор и продавач - телемаркетинг
 • Професионален обучувач на обучувачи на возрасни

Прочитај повеќе


Математика

 • Наставата по математика се одвива редовно во текот на целата учебна година - еднаш неделно по блок часови. Секогаш го постигнуваме највисокиот резултат што може да се постигне кај учениците

Прочитај повеќе

TOEFL iBT

 • ALGORITAM CENTAR is part of Educational Testing Service, the world's largest private educational testing and measurement organization.

Прочитај повеќе


CISCO Академија

 • Cisco Networking Academy е глобална образовна програма која им овозможува на студентите развивање на основни ИТ способности потребни за проектирање, изградба и управување со мрежи и примена на напредни алатки за решавање проблеми

Прочитај повеќе


Акредитирани Програми

ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • Ние нудиме акредитирани програми од министерството за образование и наука

Прочитај повеќе