PSAT/NMSQT® facebook twitter youtube

Календар за полагање

Едукативен центар АЛГОРИТАМ

Календар за полагање

Тестот PSAT/NMSQT®  ќе се полага во просториите на Гимназија Алгоритам на 18 октомври 2014 година.

Краен рок за пријавување - петок , 12 септември 2014 година.

 

Цената на тестот е 1.500,00 денари. Во цената на тестот е вклучено: официјалeн водич за PSAT/NMSQT тестот кој содржи детален опис на целиот тест, стратегии и пристапи за успешно решавање на тестот, совети, ритам на решавање, еден примерок на подготвителен тест. Со полагање на тестот секој ученик стекнува право на користење на алатката My College QuickStart™ - персонален пребарувач на колеџи кои влегуваат во категоријата на одбраниот интерес, како и алатката MyRoad™ -  која претставува планер за креирање на идното академско ниво.

   

Гимназија Алгоритам за своите ученици ќе организира и дополнителна бесплатна настава за полесно совладување на PSAT/NMSQT® тестот .